Masz pytania?   Zadzwoń!    +48 25 631 16 01

Rakowiecka --> bud.5 <--

nr mieszkania rosnąco piętro rosnąco powierzchnia rosnąco l. pokoi rosnąco plan uwagi
1 0 72.39 m2 4 Lok. nr 1 sprzedane
2 0 49.09 m2 3 Lok. nr 2 Sprzedane
3 0 42.25 m2 2 Lok. nr 3
4 0 57.56 m2 3 Lok. nr 4 Sprzedane
5 0 57.56 m2 3 Lok. nr 5 Sprzedane
6 0 54.62 m2 3 Lok. nr 6 Sprzedane
7 0 47.18 m2 2 Lok. nr 7
8 0 46.31 m2 2 Lok. nr 8
9 0 48.21 m2 2 Lok. nr 9
10 0 79.44 m2 4 Lok. nr 10
11 0 60.97 m2 3 Lok. nr 11 Sprzedane
12 0 34.72 m2 2 Lok. nr 12
13 0 28.95 m2 1 Lok. nr 13
14 0 57.80 m2 3 Lok. nr 14
15 0 57.45 m2 3 Lok. nr 15
16 0 48.14 m2 2 Lok. nr 16
17 0 38.40 m2 2 Lok. nr 17 Sprzedane
18 0 41.06 m2 2 Lok. nr 18 Sprzedane
19 0 40.11 m2 2 Lok. nr 19 sprzedane
20 0 57.11 m2 3 Lok. nr 20
21 1 72.39 m2 4 Lok. nr 21 Sprzedane
22 1 61.78 m2 3 Lok. nr 22 Sprzedane
23 1 63.96 m2 3 Lok. nr 23 Sprzedane
24 1 57.56 m2 3 Lok. nr 24 Sprzedane
25 1 56.79 m2 3 Lok. nr 25 sprzedane
26 1 54.65 m2 3 Lok. nr 26 Sprzedane
27 1 47.18 m2 2 Lok. nr 27
28 1 46.31 m2 2 Lok. nr 28
29 1 48.21 m2 2 Lok. nr 29
30 1 79.44 m2 4 Lok. nr 30 Sprzedane
31 1 60.98 m2 3 Lok. nr 31 sprzedane
32 1 34.72 m2 2 Lok. nr 32 Sprzedane
33 1 41.68 m2 2 Lok. nr 33 sprzedane
34 1 57.80 m2 3 Lok. nr 34 Sprzedane
35 1 49.65 m2 2 Lok. nr 35 sprzedane
36 1 29.46 m2 1 Lok. nr 36
37 1 48.15 m2 2 Lok. nr 37
38 1 38.40 m2 2 Lok. nr 38 Sprzedane
39 1 41.06 m2 2 Lok. nr 39 sprzedane
40 1 40.11 m2 2 Lok. nr 40 Sprzedane
41 1 57.11 m2 3 Lok. nr 41 Sprzedane
42 2 72.39 m2 4 Lok. nr 42 Sprzedane
43 2 61.78 m2 3 Lok. nr 43 Sprzedane
44 2 63.96 m2 3 Lok. nr 44 Sprzedane
45 2 57.56 m2 3 Lok. nr 45 Sprzedane
46 2 56.79 m2 3 Lok. nr 46 Sprzedane
47 2 54.65 m2 3 Lok. nr 47 Sprzedane
48 2 47.18 m2 2 Lok. nr 48
49 2 46.31 m2 2 Lok. nr 49
50 2 48.00 m2 2 Lok. nr 50 Sprzedane
51 2 79.44 m2 4 Lok. nr 51 Sprzedane
52 2 60.98 m2 3 Lok. nr 52 Sprzedane
53 2 34.72 m2 2 Lok. nr 53 Sprzedane
54 2 41.68 m2 2 Lok. nr 54 Sprzedane
55 2 57.80 m2 3 Lok. nr 55 sprzedane
56 2 49.65 m2 2 Lok. nr 56 Sprzedane
57 2 29.46 m2 1 Lok. nr 57 Sprzedane
58 2 48.15 m2 2 Lok. nr 58 Sprzedane
59 2 38.40 m2 2 Lok. nr 59 Sprzedane
60 2 41.06 m2 2 Lok. nr 60 Sprzedane
61 2 40.11 m2 2 Lok. nr 61 Sprzedane
62 2 57.11 m2 3 Lok. nr 62 Sprzedane
63 3 72.36 m2 4 Lok. nr 63 Sprzedane
64 3 61.75 m2 3 Lok. nr 64 Sprzedane
65 3 63.92 m2 3 Lok. nr 65 Sprzedane
66 3 57.53 m2 3 Lok. nr 66 Sprzedane
67 3 56.76 m2 3 Lok. nr 67 Sprzedane
68 3 54.62 m2 3 Lok. nr 68 Sprzedane
69 3 47.15 m2 2 Lok. nr 69
70 3 46.27 m2 2 Lok. nr 70
71 3 48.17 m2 2 Lok. nr 71 Sprzedane
72 3 79.40 m2 4 Lok. nr 72
73 3 60.96 m2 3 Lok. nr 73 Sprzedane
74 3 34.70 m2 2 Lok. nr 74 Sprzedane
75 3 41.68 m2 2 Lok. nr 75 Sprzedane
76 3 57.78 m2 3 Lok. nr 76 Sprzedane
77 3 49.62 m2 2 Lok. nr 77
78 3 29.44 m2 1 Lok. nr 78 Sprzedane
79 3 48.12 m2 2 Lok. nr 79 Sprzedane
80 3 38.37 m2 2 Lok. nr 80 Sprzedane
81 3 40.98 m2 2 Lok. nr 81 Sprzedane
82 3 40.08 m2 2 Lok. nr 82 Sprzedane
83 3 57.07 m2 3 Lok. nr 83 Sprzedane
84 4 72.36 m2 4 Lok. nr 84 Sprzedane
85 4 61.75 m2 3 Lok. nr 85 Sprzedane
86 4 63.92 m2 3 Lok. nr 86 Sprzedane
87 4 49.62 m2 2 Lok. nr 87 Sprzedane
88 4 29.44 m2 1 Lok. nr 88
89 4 48.12 m2 2 Lok. nr 89
90 4 38.37 m2 2 Lok. nr 90 Sprzedane
91 4 40.98 m2 2 Lok. nr 91 Sprzedane
92 4 40.08 m2 2 Lok. nr 92 Sprzedane
93 4 57.07 m2 3 Lok. nr 93 sprzedane